Členovia SPS pri SAV

Zoznam riadnych členov Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

Meno Pracovisko
Antolová Daniela, MVDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Babiaková Březinová Nicole, MVDr. Unilabs Slovensko, s. r. o., J. Bellu 66, 034 95 Likavka
Babják Michal, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Barčák Daniel, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Bartíková Paulína, Mgr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
Basiaga Marta, Dr. Uniwersytet Rolniczny w Krakowie, Al. Miczkiewicza 24/28, Kraków 30-059, PL
Benovics Michal, Mgr., PhD. PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Boldiš Vojtech, RNDr., PhD. Medirex, a.s., Galvaniho 17/C, P.O.BOX 143, 820 16 Bratislava
Brázová Tímea, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Čerevková Andrea, Ing., PhD. PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 01 Košice
Čisovská Eva, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Derdáková Markéta, MVDr., PhD. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Didyk Yuliya M., MVDr., PhD. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Dinisová Lucia, Mgr. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Dmytrieva Ivanna, M. Sc.
I. I. Schmalhausen Institute of Zoology, Kyiv, Ukraine
Dvorožňáková Emília, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Gécz Jakub, MUDr. Pediater
Hajdová Blažena, Ing., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Halán Miloš, MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Halánová Monika, prof. MVDr., PhD. LF UPJŠ, Šrobárová 2, 040 01 Košice
Hrčková Gabriela, RNDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Hrkľová Gabriela, MVDr., PhD. Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita, Hrabovská cetsa 1/56, 034 01 Ružomberok
Hromadová Ivica, RNDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Hurníková Zuzana, doc. MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Chvostáč Michal, RNDr. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Ihnacik Lukáš, Mgr. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Jarošová Júlia, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Juhásová Ľudmila, Mgr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Kaiglová Alžbeta, doc. MVDr, PhD. FZSP Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Kasičová Zuzana, MVDr. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Kazimírová Mária, RNDr., CSc. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Kočišová Alica, prof. MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Komáromyová Michaela, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Komorová Petronela, Ing., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Koščová Lenka, MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Košuth Peter, MVDr., CSc. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Königová Alžbeta, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Mangová Barbara, Mgr., PhD. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Melnikov Kamila, Mgr., PhD. FZSP Trnavskej univerzity, Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava
Minichová Lenka, Mgr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
Miterpáková Martina, MVDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Mojžišová Jana, prof. MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Mrva Martin, doc. RNDr., PhD. PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Mrvová Garajová Mária, Mgr., PhD. PRIF UK, Mlynská dolina, Ilkovičova 6, 842 15 Bratislava
Novická Helena, Mgr. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Oros Mikuláš, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Orosová Martina, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Papajová Ingrid, doc. RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Paulauskas Algimantas, prof. Dr. Vitautas Magnus University, Vileikos 8, Kaunas, Lithuania
Petrová Miroslava, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Peťko Branislav, doc. MVDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Pinčáková Miriam, MVDr. ŠVPÚ, Veterinárny ústav vo Zvolene, Pod dráhami 918, 960 01 Zvolen
Purgatová Slávka, Mgr.
ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Račka Karol, MVDr. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Radačovská Alžbeta, Mgr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Radzijevskaja Jana, Dr. Vitautas Magnus University, Vileikos 8, Kaunas, Lithuania
Reiterová Katarína, Ing., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Renčo Marek, Ing., PhD. PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 11 Košice
Rosoľanka Róbert, MUDr. Klinika infektológie, Univ. nemocnica Kollárova 2, 036 01 Martin 
Rusňáková Tarageľová Veronika, Mgr., PhD. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Salamatin Ruslan, Dr. Akademia Medyczna w Warszawie, ul. Chalubinskiego, 5 02-004 Warszava, PL
Sarabeev Volodimir, prof. HDR. MSc., PhD.
PaÚ SAV, Puškinova 6, 040 11 Košice
Sarvašová Adela, MVDr., PhD. Veterinárna lekárka, Michaľany
Sekeyová Zuzana, RNDr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
Selyemová Diana, Mgr., PhD. ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Schreiberová Andrea, RNDr. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Sláviková Monika, RNDr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
Stanko Michal, doc. RNDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Steinhübel Jakub, RNDr. Medirex, a.s., Galvaniho 17/C, P.O.BOX 134, 820 16 Bratislava
Sučik Monika, PharmDr. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Šmiga Ľubomír, MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Šmigová Júlia, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Šnábel Viliam, RNDr., CSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Šoltys Jindřich, MVDr., CSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Špakulová Marta, RNDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Špitalská Eva, Mgr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 842 45 Bratislava
Štibrániová Iveta, Mgr., PhD. VÚ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 05 Bratislava
Štrkolcová Gabriela, doc. MVDr., PhD. UVLF,  Komenského 73, 041 81 Košice
Šujanová Alžbeta, Mgr., PhD.
ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Trnková Katarína, Ing., PhD. Univerzita Mateja Bela, Fakulta prírodných vied, KŽP, Tajovského 55, 974 01 Banská Bystrica
Valenčáková Alexandra, doc. MVDr., PhD. UVLF, Komenského 73, 041 81 Košice
Várady Marián, prof. MVDr., DrSc. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Vasilková Zuzana, MVDr. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Vetešníková Šimková Andrea, prof. RNDr., PhD.
Přírodovědecká fakulta, Masarykova Univerzita Brno, ČR
Víchová Bronislava, RNDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice
Vozárová Gabriela, RNDr. synlab czech s.r.o., Laboratoř Brno, Evropská 873, 664 42 Modřice, ČR
Výrosteková Vanda, MUDr., CSc. Ústav epidemiológie LF UK, Špitálska 24, 813 72 Bratislava
Zaleśny Grzegorz, Dr. Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, ul. Kozuchowska 5B, Wrocław 51-361, PL
Zhovnerchuk Olha, Mgr., PhD.
ÚZ SAV, Dúbravská cesta 9, 845 06 Bratislava
Zubriková Dana, MVDr., PhD. PaÚ SAV, Hlinkova 3, 040 01 Košice

Čestní členovia Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

 

1. Baniat Tomislav, RNDr.
2. Čisláková Lýdia, prof. MVDr., CSc.
3. Čorba Július, doc. MVDr., DrSc.
4. Dubinský Pavol, prof. MVDr., DrSc.
5. Halgoš Jozef, prof. RNDr., DrSc.
6. Kocianová Elena, RNDr., DrSc.
7. Letková Valéria, prof. MVDr., PhD.
8. Ondriska František, doc. RNDr., PhD.
9. Sobotová Oľga, MUDr.
10. Valentová Marta, MUDr., CSc.
 
 

Zahraniční čestní členovia Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

 

1. Prof. Horst Aspöck
2. Prof. Christopher Arme
3. Prof. D. Barth
4. Prof. Derek J. F. Brown
5. Prof. David Bruce Conn
6. Prof. D. W. T. Crompton
7. Dr. Milan Daniel
8. Prof. Carlos Feliu
9. Prof. D. W. Halton
10. Prof. Karel Chroust
11. Prof. Tibor Kassai
12. Prof. Andrzej Malczewski
13. Dr. František Moravec
14. Prof. David Rollinson
15. Prof. Tomáš Scholz
16. Dr. Viliam Trpiš
17. Prof. Dominique Vuitton