Číslo účtu

Výška ročného členského príspevku je 10,- EUR.
Čestní členovia Spoločnosti príspevok neplatia.
Pre dôchodcov, mamičky (prípadne oteckov) na rodičovskej dovolenke a členov, ktorí sú dlhodobo v zahraničí je výška členského príspevku 3,30 EUR.

Príslušnú sumu, prosíme, uhradiť na účet SPS v Slovenskej sporiteľni Košice II:
číslo účtu: 5052153052/0900
IBAN: SK59 0900 0000 0050 5215 3052
BIC: GIBASKBX
variabilný symbol: 2024
adresát: Slovenská parazitologická spoločnosť pri SAV
Hlinkova 3
040 01 Košice

Do správy pre prijímateľa, prosíme, nezabudnite uviesť Vaše meno!

Prihláška za člena Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV

(kliknite na obrázok pravým tlačidlom myši a vyberte možnosť Uložiť odkaz ako..., Uložiť cieľ odkazu ako..., resp. Uložiť prepojenie ako...)

Aktualizácia osobných údajov člena Slovenskej parazitologickej spoločnosti pri SAV