Ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov za rok 2022

Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka za najlepšie práce publikované v roku 2022 získali:

1. miesto: PharmDr. Monika Sučik – interná doktorandka, Katedra biológie a fyziológie, UVLF v Košiciach
„Comparison of Chemical and Biological Methods of Filtering Cryptosporidia from Water“
(Environmental Research and Public Health, 2022)

2. miesto: RNDr. Michaela Komáromyová, PhD. – mladá vedecká pracovníčka do 35 rokov, PaÚ SAV, v. v. i.
„Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus“
(Pathogens, 2022)

3. miesto: Mgr. Alžbeta Radačovská, PhD. – mladá vedecká pracovníčka do 35 rokov, PaÚ SAV, v. v. i.
„Unique genetic structure of the human tapeworm Dibothriocephalus latus from the Alpine lakes region – a successful adaptation?
(Parasitology, 2022)

Ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov za rok 2021

Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka za najlepšie práce publikované v roku 2021 získali:

1. miesto: Mgr. Dalibor Uhrovič za vedecký príspevok „Molecular evidence of three closely related species of Biacetabulum Hunter, 1927 (Cestoda: Caryophyllidea): a case of recent speciation in different fish hosts (Catostomidae)?“ (Parasitology, 2021)

2. miesto: MVDr. Daniel Barčák, PhD. za vedecký príspevok „Hiden diversity of the most basal tapeworms (Cestoda, Gyrocotylidae), the enigmatic parasites of holocephalans (Chimaeriformes)“ (Scientic Reports, 2021)

3. miesto: MVDr. Zuzana Kasičová za vedecký príspevok „Blood meal analysis: host-feeding patterns of biting midges (Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides Latreille) in Slovakia (Parasite, 2021)

Súťaž o ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov v roku 2021

Milí mladí parazitológovia,

dávame vám do pozornosti súťaž o „Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka“.

Podrobnosti súťaže:

  • Kto sa môže prihlásiť?

Mladá vedecká pracovníčka/mladý vedecký pracovník do 35 rokov, ktorá/ý prihlási do súťaže PRVOAUTORSKÝ vedecký príspevok s parazitologickou tématikou uverejnený v roku 2021.

  • Kam príspevok poslať?

PDF príspevku prihláseného do súťaže prosíme poslať spolu s krátkym odporučením školiteľa/vedúceho na adresu sps@saske.sk

  • Do kedy sa môžete prihlásiť?

Termín uzávierky súťaže je 15. apríl 2022.

  • Kedy a kde budú vyhlásení víťazi?

Na schôdzi výboru SPS pri SAV v Košiciach v priebehu roka 2022.

  • Komisia pre udeľovanie Cien SPS pri SAV pracuje v zložení:

Predseda – Dr. Miterpáková, členovia – prof. Ondriska a Dr. Oros

  • Prihláška do súťaže:

Ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov za roky 2019 – 2020

Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka za najlepšie práce publikované v rokoch 2019 – 2020 získali:

1. miesto: Mgr. Mária Garajová, PhD – vedecká pracovníčka, PriF UK, za vedecký príspevok "Cellulose fibrils formation and organisation of cytoskeleton during encystment are essential for Acanthamoeba cyst wall architectur" v časopise Scientific Reports, Nature (2019)

2. miesto: MVDr. Daniel Barčák, PhD. – vedecký pracovník, PaÚ SAV, za vedecký príspevok "Complex insight on microanatomy of larval „human broad tapeworm“ Dibothriocephalus latus (Cestoda: Diphyllobothriidea)" v časopise Parasites Vectors (2019)

3. miesto: RNDr. Júlia Jarošová, PhD. – vedecká pracovníčka, PaÚ SAV, za vedecký príspevok "The fox tapeworm, Echinococcus multilocularis, in grey wolves and dogs in Slovakia: epidemiology and genetic analysis" v časopise Journal of Helminthology (2020)