Ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov za rok 2021

Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka za najlepšie práce publikované v roku 2021 získali:

1. miesto: Mgr. Dalibor Uhrovič za vedecký príspevok „Molecular evidence of three closely related species of Biacetabulum Hunter, 1927 (Cestoda: Caryophyllidea): a case of recent speciation in different fish hosts (Catostomidae)?“ (Parasitology, 2021)

2. miesto: MVDr. Daniel Barčák, PhD. za vedecký príspevok „Hiden diversity of the most basal tapeworms (Cestoda, Gyrocotylidae), the enigmatic parasites of holocephalans (Chimaeriformes)“ (Scientic Reports, 2021)

3. miesto: MVDr. Zuzana Kasičová za vedecký príspevok „Blood meal analysis: host-feeding patterns of biting midges (Diptera, Ceratopogonidae, Culicoides Latreille) in Slovakia (Parasite, 2021)