Ceny SPS pri SAV za najlepšie vedecké práce mladých parazitológov za rok 2022

Cenu SPS pri SAV pre mladého vedeckého pracovníka za najlepšie práce publikované v roku 2022 získali:

1. miesto: PharmDr. Monika Sučik – interná doktorandka, Katedra biológie a fyziológie, UVLF v Košiciach
„Comparison of Chemical and Biological Methods of Filtering Cryptosporidia from Water“
(Environmental Research and Public Health, 2022)

2. miesto: RNDr. Michaela Komáromyová, PhD. – mladá vedecká pracovníčka do 35 rokov, PaÚ SAV, v. v. i.
„Impact of Sainfoin (Onobrychis viciifolia) Pellets on Parasitological Status, Antibody Responses, and Antioxidant Parameters in Lambs Infected with Haemonchus contortus“
(Pathogens, 2022)

3. miesto: Mgr. Alžbeta Radačovská, PhD. – mladá vedecká pracovníčka do 35 rokov, PaÚ SAV, v. v. i.
„Unique genetic structure of the human tapeworm Dibothriocephalus latus from the Alpine lakes region – a successful adaptation?
(Parasitology, 2022)